1. Między wschodnimi a zachodnimi Chinami występuje duża różnica gęstości zaludnienia na 1km2
a) wymień obszary w Chinach w których występuje największa gęstość zaludnienia na 1km2:
b) Przeanalizuj mapy w atlasie: hipsometryczną, klimatyczną i glebową. Podaj 3 przyczyny które wpłynęły na ogromne dysproporcje gęstości zaludnienia między Chinami wschodnimi a zachodnimi.

2. Korzystając z mapy w podręczniku lub mapy tektonicznej w atlasie odczytaj jakie rośliny są uprawiane na wymienionych obszarach:
-na nizinie Mandżurskiej:
-w środkowym i dolnym biegu Huang He:
-na południe od środkowego i dolnego biegu Jangcy:

3. Chiny mają liczne i różnorodne bogactwa mineralne
a) Na podstawie danych z podręcznika wymień surowce mineralne których produkcja w Chinach przekracza 10% produkcji światowej:
b) Odczytaj z mapy i podaj nazwy okręgów przemysłowych w Chinach. Jakie rozwinęły się w nich gałęzie przemysłu?

4. Chiny są krajem o wielowiekowej historii. Ich kultura i wynalazki wpłynęły na rozwój cywilizacji europejskiej. Przedstaw w krótkiej notatce wybrany przez siebie temat związany z historią Chin.

5.Uzasadnij stwierdzenie:
,,Indie posiadają znaczne zasoby bogactw mineralnych, są krajem rozwijającym się i mają dobrze rozwinięte niektóre gałęzie przemysłu"

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T17:58:16+02:00
1.
a)Szanghaj, Pekin, Chonggin, Wuhan, Hongkong
b)Chiny wschodnie są gęsto zaludnione z powodu korzystnych warunków naturalnych, lepszych ofert pracy szczególnie w przemyśle oraz dostępem do wody(ocean) , chiny zachodnie są słabo zaludnione z powodu niekorzystne i niewykorzystywanych rolniczo terenów oraz terenów wyżynno-górzystych.
3.
a) węgiel kamienny,rudy żelaza ,cynk.
10 2 10