1.Prosta o współczynniku kierunkowym - 1/2 (jedna druga), zawierająca punkty (-4, 1), ma równanie ?

2.Punkt (2, -3) jest środkiem odcinka AB. Wiedząc,że A=(-6, -5), Wskaż punkt B ?

3. Prosta prostopadła do prostej o równaniu y= -(trzy czwarte) -3/4 x+2 i przecinająca się oś OY w punkcie ( 0, -1 )ma równanie ?

1

Odpowiedzi

2010-04-11T17:55:53+02:00
1.
y=ax+b
A=(-4,1)
1=¹/²*(-4)+B
1=-2+B
B=-2-1
B=-3
Równanie prostej: y=¹/₂x-3

1 1 1