PROSZĘ O POMOC TO NA JUTRO!! ;)
1. Pod działaniem stałej siły o wartości 0,2 kN w czasie 0s, 2s, 4s, 6s motorower zmienił swoją prędkość odpowiednio o 0m/s, 4m/s, 8m/s, 12m/s.
a) oblicz przyśpieszenie motoroweru.
b) oblicz masę tego motoroweru.

1

Odpowiedzi

2010-04-11T17:55:06+02:00
A)Liczymy przyśpieszenie:
a=v/t
za v podstawiamy 4m/s
za t podstawiamy 2s
a=4m/s/2s=2m/s^2
b)Zgodnie z II zasadą dynamiki:
a=F/m
m=F/a
F-siła działająca na ciało
m-masa ciała
F=0,2kN=200N
a wyliczyliśmy wyżej i wynsi ono 2m/s^2
m=200N/2m/s^2=100kg