Odpowiedzi

2010-04-11T17:50:48+02:00
W zdaniu złożonym współrzędnie zdania składowe (tzw. zdania współrzędne) nie określają się wzajemnie. Jedno zdanie składniowe nie wynika z treści drugiego i może istnieć osobno (np. Jem obiad i czytam gazetę. - Jem obiad. Czytam gazetę.).

Rodzaje zdań złożonych współrzędnie można najłatwiej określić po spójnikach, jakie łączą zdania składowe:

* Łączne - czynności współistnieją ze sobą, tzn. występują w jednakowym czasie i przestrzeni (np. Zuzia jest zdolna i uczy się dobrze.).

spójniki: "i", "oraz", "ni", "jak", "też", "także" lub bezspójnikowo (przecinek).
wykres: __1__....__2__

* Rozłączne - zdania składowe wykluczają się wzajemnie (np. Jutro zrobię obiad albo przygotuję kolację.).

spójniki: "albo", "lub", "czy", "bądź"
wykres: __1__<....>__2__

* Wynikowe - jedna czynność wynika z drugiej (np. Andrzej jest pilny, więc w szkole ma dobre oceny.).

spójniki: "więc", "zatem", "toteż", "dlatego",
wykres: __1__>....>__2__

* Przeciwstawne - czynności przeciwstawiają się sobie (np. Turyści byli już zmęczeni, ale nie chcieli robić postoju.).

spójniki: "ale", "lecz", "a", "jednak", "zaś", "natomiast"
wykres: __1__>....<__2__

* Synonimiczne - czynności wynikają jedna z drugiej (np. Ciągle dzwonią, czyli chcą to szybko załatwić.).

spójniki: "czyli", "to jest", "to znaczy"
wykres: __1__....__2__