Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T18:51:53+02:00
1)
M(masa molowa)CO= 12g/mol + 16g/mol= 28g/mol
28g CO------zajmuje objętość-----22,4dm³
to 7g CO------zajmuje-------------X dm³
X= 7g × 22,4dm : 28g = 5,6 dm³

7g tlenku węgla (II) zajmuje objętość 5,6 dm³

2)
M jednej cząsteczki H₂O= 2×1g/mol + 16g/mol= 18g/mol
skoro 1 cząsteczka------ma masę----18g
to X cząsteczek-------ma masę-------72g
X= 72g × 1cz : 18g = 4 cząsteczki

Masa 72g zawarta jest w 4 cząsteczkach wody.

3)
M SO₃ = 32g/mol + 3 × 16g/mol= 80 g/mol
80 g SO₃ ------zajmuje objętość-----22,4dm³
to 20 g SO₃------zajmuje-------------X dm³
X= 20 g × 22,4dm : 80g = 5,6 dm³

20g tlenku siarki (VI) zajmuje objętość 5,6 dm³