Muszę przetłumaczyć tekst na polski :

Volcanologists are scientists who study active volcanoes. They predict when a volcano will erupt. When a volcano erupts , they give advice to people in nearby towns and villages. They don't always work in the field. They sometimes work in an office as well. The volcanologist in this photo is on top of Mount Etna, which is a very active volcano in Italy. In the photo, he's collecting lava. He's wearing a helmet and a thermal suit. This is a dangerous job because volcanologists can get burmt by hot gases and steam. They can also be badly hurt by flying rocks. If a volcano suddenly erupts, the hot magma from inside the volcano can kill them. Luckily, this doesn't happen very often.


Proszę o przetłumaczenie chociaż części, lub gdy ktoś nie będzie wiedział słówka to niech napisze to słówko po ang.
Proszę !

3

Odpowiedzi

2009-11-03T19:17:25+01:00
Wulkanolodzy są naukowcami, którzy badają aktywność wulkanów. Oni przewidują, kiedy wulkan będą wybuchać. Kiedy wulkan wybucha, oni udzielaja porad osobom znajdującym się w pobliżu miast i wsi. Nie zawsze działaja w tej dziedzinie. Czasami praca w biurze, jak również. Wulkanolog na tym zdjęciu jest na szczycie wulkanu Etna, który jest bardzo aktywnym wulkanem we Włoszech. Na zdjęciu, jest zbieranie lawy. Ma na sobie kask w cieplym kolorze. To niebezpieczne zadanie, ponieważ wulkanolog może uzyskać "burmt" przez gorące gazy i pare.They can also be badly hurt by flying rocks. Jeśli nagle wybucha wulkan, gorąca magma z wnętrza wulkanu może ich zabić. Na szczęście nie zdarza się to bardzo często.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T19:18:30+01:00
Wulkanolodzy to naukowcy, którzy badają aktywne wulkany. Oni przewidują, kiedy wulkan ma wybuchnąć. Kiedy wulkan wybucha, oni udzielają porad osobom znajdującym się w miastach i wsiach w pobliżu wulkanu. Nie zawsze działają w tej dziedzinie. Czasami pracują w biurze. Wulkanolog na tym zdjęciu jest na szczycie wulkanu Etna, który jest bardzo aktywnym wulkanem we Włoszech. Na zdjęciu, przedstawione jest zbieranie się lawy.Wulkanolog ma na sobie kask i strój termalny. To niebezpieczne zadanie, ponieważ wulkanolodzy może zatruć się przez gorące gazy i pary. Mogą być również udyrzyć ich latające skały. Jeśli nagle wybucha wulkan, gorąca magmy z wnętrza wulkanu może ich zabić. Na szczęście nie zdarza się to bardzo często.
2009-11-03T19:24:47+01:00
Wulkanolodzy- są to naukowcy, którzy badają aktywne wulkany. Przewidują, kiedy wulkan będzie wybuchać. Kiedy wulkan wybucha, udzielają porad osobom znajdującym się w pobliżu miast i wsi. Nie zawsze pracują na polach. Czasami też pracują w biurze. Wulkanolog na tym zdjęciu jest na szczycie wulkanu Etna, który jest bardzo aktywnym wulkanem we Włoszech. Na zdjęciu, jest przedstawione zbieranie lawy. On ma na sobie kask i cieplny płaszcz. To niebezpieczne zadanie, ponieważ wulkanolodzy mogą spłonąć przez gorące gazy i pary. Mogą być również bardzo poważnie zranieni przez skały pływające. Jeśli nagle wybuchnie wulkan, gorąca magma z wnętrza wulkanu może ich zabić. Na szczęście nie zdarza się to bardzo często.