Pilne.!!!
Uporządkuj zdania opisujące środowisko przyrodnicze Wyżyn Polskich. Połącz fragmenty zdań strzałkami i utwórz logiczną całość, oznaczając cyframi ich kolejność.

1.W wapieniach budujących wyżyny: Krakowsko-Częstochowską i Kielecko-Sandomierską
2.Najsilniej przeobrażona przez człowieka rzeźba terenu
3.Są tam jaskinie
4.Najwyższą część pasa wyżyn
5.Rzeźba terenu pasa wyżyn
6.Na nich spotyka się
7.Krainę tę budują głównie skały osadowe
8.Są to stare góry
9.Na obszarach pokrytych lessami
10.Są tam hałdy i

a.zapadliska terenu powstałe nad podziemnymi wyrobiskami górniczymi.
b.wieku paleozoicznego i mezozoicznego.
c.jest bardzo zróżnicowane.
d.osady polodowcowe i lessy.
e.doliny krasowe i skałki wapienne.
f.występuje na Wyżynie Śląskiej.
g.rozwinęły się urodzajne czarnoziemy.
h.tworzą Góry Świętokrzyskie.
i.rozwinęły się zjawiska krasowe.
j.powstałe w erze paleozoicznej.

np.
1g
4f
itd.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T19:27:03+02:00
1i
2f
3j
4h
5c
6e
7d
8b
9g
10a
Miałam podobne zadanie i tak zaznaczyłam;]]
Nie wiem czy dobrze...
10 2 10