Ustal wzór sumaryczny oraz podaj nazwę związku chemicznego, którego cząsteczka zawiera 2 atomy pierwiastka o łącznej masie atomowej 54u i 3 atomy innego pierwiastka. Masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 150u.

Na teraz, dam naj, całe zadanie, a nie tylko wynik bo zgłaszam!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T18:00:20+02:00
Jeżeli 2 te same atomy mają masę 54u, to jeden ma masę 54:2=27u

pierwiastek o masie 27u to glin

150-54=96u - taką masę mają 3 atomy innego pierwiastka. jeden atom ma masę 96:3=32 u.
pierwiastek o masie 32u to siarka

w skład związku chemicznego wchodzą 2 atomy glinu (Al) i 3 atomy siarki (S). związek ma wzór

Al₂S₃ - jest to siarczek (II) glinu.

2010-04-11T18:21:06+02:00
54u:2=27u- to glin
150u-54u=96u
96u:3=32u- to siarka

Al²S³