Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T21:49:19+02:00
1. Konflikt na Cyprze (narodowościowy) – Cypr jest zamieszkiwany przez Turków i Greków. W latach 70. narody te wszczęły akcje zbrojne, ponieważ pragnęły żyć w ścisłym związku z krajem macierzystym.
2. Konflikty bałkańskie (narodowościowe, religijne i gospodarcze) – w ostatnich latach Bałkany stały się najbardziej zapalnym miejscem Europy. Po rozpadzie Jugosławii odżyły dawne konflikty między Chorwatami, Serbami, Bośniakami i Albańczykami, które przerodziły się w wojny, prześladowania, a nawet zbrodnie ludobójstwa. Obecne działania wojenne zostały zakończone, a konflikty złagodzone, co wcale nie oznacza trwałego pokoju i zakończenia waśni na tle etnicznym i kulturowym.
3. Konflikt w Czeczeni (narodowościowy, religijny) – Czeczeni to odrębna muzułmańska społeczność z własnym językiem i kulturą. W ciągu ostatnich dwustu lat największe niebezpieczeństwo stanowi dla nich północny sąsiad – Rosja. W latach 70. XIX wieku Czeczenia została włączona do Rosji. Dopiero w 1991 roku ogłosiła niepodległość. Ale konflikt rosyjsko - czeczeński trwa nadal, nieprzerwanie od 13 lat. Czeczenia w tym czasie straciła niepodległość. Na co dzień rosyjskie wojska dopuszczają się niehumanitarnych działań w Czeczeni, łamiąc tym samym prawa człowieka. A akcja wywołuje reakcję. Naród czeczeński buntuje się i atakuje. Jeżeli władze rosyjskie nie uznają niepodległości tej niewielkiej republiki, to wojna będzie nadal trwać.
4. Konflikt w Hiszpanii (ETA) (narodowościowy) – kraj Basków, Katalonia w Hiszpanii, walczy o odłączenie od Hiszpanii i uzyskanie statusu niezależnego. ETA to skrót od nazwy organizacji nacjonalistów z Kraju Basków, który oznacza "Kraj Basków i Wolność". Aktywną działalność terrorystyczną rozpoczęła ETA od 1968 r. Do 1995 r. ofiarami tej organizacji było ponad 800 osób, od policjantów, oficerów, po znanych polityków. Ponad 150 terrorystów zginęło w walce z hiszpańskimi siłami bezpieczeństwa.
5. Konflikt w Irlandii Północnej (IRA) (narodowościowy, religijny) - Od 1919 r. trwały nieregularne walki między Irlandzką Armią Republikańską (IRA) a brytyjskimi siłami policyjno-wojskowymi. 6 XII 1921 r. podpisano traktat brytyjsko-irlandzki, na którego mocy dokonano podziału wyspy na Wolne Państwo Irlandzkie oraz Irlandię Północną, pozostającą w granicach Zjednoczonego Królestwa. Jednak w 1968 r. doszło do demonstracji, starć z policją i bojówek, a także do zamachów bombowych. To był zwiastunem dziesięciolecia niepokojów w Irlandii Północnej, które licząc do 1998 roku pochłonęło 3000 osób.
W 1998 r. osiem z dziesięciu najważniejszych północno-irlandzkich partii politycznych ostatecznie uzgodniło i podpisało porozumienie, które jak na razie zażegnało konflikt.
6. Eksplozja reaktora w elektrowni atomowej w Czarnobylu na Ukrainie w 1986 r. (ekologiczny) – w jej wyniku powstał obłok radiowy, który przeszedł nad niektórymi obszarami Europy, powodując skażenie pól uprawnych i lasów oraz choroby popromienne i śmierć wielu ludzi. Od czasu katastrofy w Czarnobylu nasiliły się obawy poszczególnych państw przed rozwijaniem energetyki jądrowej na swoim terenie.
7. Konflikt między ekologami a władzami terenowymi (ekologiczny) – np. w Polsce, Niemczech ekolodzy walczą o ochronę przyrody, m. in. tworzenie rezerwatów biosfery. Zaś władze terenowe chcą na swoim obszarze budować obiekty stanowiące źródło dochodów. Obecnie ten konflikt nabiera na ostrożności.
1 5 1