1. Wyjaśnij, na czym polegała istota ustroju demokracji szlacheckiej.

2. Uzupełnij zdania.

a). W skład senatu wchodzili ...
b). W skład izby poselskiej wchodzili ...
c). Uprawnienia sejmu były następujące ...

3. Napisz, w wyniku jakich wydarzeń nastąpiło przejęcie kontroli nad Inflantami przez Rezczpospolitą. Porównaj położenie Inflant z mapą polityczną dzisiejszej Europy i wymień nazwy państw, które obecnie istnieją na ich terenie .

4. Wymień elementy, które łączyły państwo polskie i litewskie po unii lubelskiej oraz te, które pozostały rozłączne.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T19:38:19+01:00
Tego pierwszego niw wiem ale reszte tak.


a)najwyżsi urzędnicy,biskupi,wojewodowie,kasztelanowie
b)najwyzsza szlachta czyli posłowie których wybierano na sejmikach ziemskich
c)uchalano tam podatki,nowe prwawa usnawiajli zawierano pokoje3.podczas potopu szwedzkiego w 1655-1660kawałek rosji


4.jeden sejm system pieniezny jeden monarcha polityka zagranicz na - dobre
4 3 4