Wstaw znak <, = lub >
a) 0,32 ...... 0,320 b) 0,017 ....... 0,01 C) 1,6 ........ 2,08
2,07 ....... 1,070 50,65 ....... 5,065 0,67 ........ 0,9Wpisz w miejsca kropek odpowiednie liczby:
a) 1,35 kg = ....... dag b) 73mm =....... cm c) 0,1 t = ....... kg
3,7 km = ....... m 15 cm = ....... m 0,2 m = ...... cm
10,5 t = ..............g 1 t 50 kg = ......... t 0,9 dag = ...... g

Wstaw znak = lub ∌
a) 3 km 50 m ..... 3,05 km b) 5kg 2 g .... 5,02 kg
0,12 cm ..... 12mm 4,05 kg .... 4kg 5 g

Wstaw znak > lub <
a) 0,5 m ... 0,002 km b) 3,5 cm ... 0,04dm c) 0,03 kg ... 3,2 dag
2,5 cm .... 0,03 m 0,02 km .... 100m 8,07 kg ... 800,7

oblicz:
a) 0,3 * 8 = ...... b) 0,9 * 0,8 = ...... c) 20* 1,05 = ........
3,2 * 4 = ....... 1,2 * 0,4 = ...... 0,2 * 0,003 = .......
0,08 * 7 = ...... 0,75 * 0,2 = ....... 3000 * 0,04 = .......

Oblicz :
a) 4,2 :2= ......... b) 1,2 : 0,6 = ...... c) 0,55 : 0,5 = ......
0,81 : 9 = ........ 4,8 : 1,2 = ...... 2,3 : 0,01 = ......
0,909 : 3 = ....... 89 : 8,9 = ....... 1 : 0,02n = .......
uzupełnij :
0,3 * 100 = ........ : 1000 = ....... 0,3 : 100 = ....... * 10 000 = .......

Moneta 1 gr wazy 1.64 gr. Kwotę 100n zł, rozmieniono na monety jedno groszowe. ile razem ważą te monety? ( Prosze o obliczenie)
1 funtmto 0,454 kg. Kevin Arnold z Chicago waży 75 funtów. czy jest cięższy od ciebie.? (Ja waże 39 kg.) prosze o obliczenie

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-11T18:28:11+02:00
Wstaw znak <, = lub >
a) 0,32 = 0,320
b) 0,017 > 0,01
c) 1,6 < 2,08
2,07 > 1,070
50,65 > 5,065
0,67 < 0,9
Wpisz w miejsca kropek odpowiednie liczby:
a) 1,35 kg = 135dag
b) 73mm = 7,3 cm
c) 0,1 t = 100 kg
3,7 km = 3700 m
15 cm = 0,15 m
0,2 m = 20 cm
10,5 t = 10500000g
1 t 50 kg = 1,05 t
0,9 dag = 9g
Wstaw znak = lub ∌
a) 3 km 50 m = 3,05 km
b) 5kg 2 g ∌ 5,02 kg
0,12 cm ∌12mm
4,05 kg ∌4kg 5 g
Wstaw znak > lub <
a) 0,5 m < 0,002 km
b) 3,5 cm > 0,04dm
c) 0,03 kg < 3,2 dag
2,5 cm < 0,03 m
0,02 km < 100m
oblicz:
a) 0,3 * 8 = 2,4
b) 0,9 * 0,8 = 0,72
c) 20* 1,05 = 21
3,2 * 4 = 12,8
1,2 * 0,4 = 0,48
0,2 * 0,003 = 0,0006
0,08 * 7 = 0,56
0,75 * 0,2 = 0,15
3000 * 0,04 = 120

Oblicz :
a) 4,2 :2= 2,1
b) 1,2 : 0,6 = 2
c) 0,55 : 0,5 = 1,1
0,81 : 9 = 0,09
4,8 : 1,2 = 4
2,3 : 0,01 = 230
0,909 : 3 = 0,303
89 : 8,9 = 10
1 : 0,02n = 50
uzupełnij :
0,3 * 100 = 30 : 1000 = 0,3 : 100 = 30 * 10 000 = 300000

Moneta 1 gr wazy 1.64 gr. Kwotę 100n zł, rozmieniono na monety jedno groszowe. ile razem ważą te monety? ( Prosze o obliczenie)
100 zł = 10000 gr
10000 * 1,64 g = 16400 g = 1640 dag = 16,4 kg
1 funt to 0,454 kg.
Kevin Arnold z Chicago waży 75 funtów. czy jest cięższy od ciebie.? (Ja waże 39 kg.) prosze o obliczenie
75 * 0,454 kg = 34, 05 kg
20 4 20
2010-04-11T18:35:58+02:00
1
a) =
b)>
c)<
d)>
f)>
e)<

2
a)1350dkg
b)7,3
c)100
d)3700
e)0,15
f)20
e)10500000
g)0,5
h)9

3
a)nie należy
b)=
c)=
d)=

4
>
>
<
<
<
>

5
2,4
0,72
21
12,8
0,48
0,0006
0,56
0,15
120

6
2,1
2
1,1
0,09
4
230
0,303
0,1
50

7
30...0,03..0,0003..3
5 4 5