Zad.1 Jakie pole ma prostokąt o wymiarach 50cm x 16dm?
A) 800 cm² B) 800 dm² C)0.8 m² D) 8 m²

Zad.2 Obwód pewnego prostokąta jest równy 29 cm,a długość jednego z boków wynosi 8 cm. Jakie pole ma ten prostokąt?
A) 232² B) 104 cm² C) 84 cm² D) 52 cm²

Zad.3 Rama okna przedstawionego na rysunku ma szerokość 5 cm. Jaka powierzchnię ma szyba w tym oknie? Dodam że na rysunku lustro ma kształt prostokątu gdzie dłuższy bok ma długość 1,5m a krótszy 80 cm.
A) 1,2 m² B) 1,12 m² C0 1,0875 m² D) 0,98 m²

Zad.4 Pan Gżegżółka odkupił od pani Kociubińskiej działke o powierzchni 6 a. Zapłacił za nią 14 400 zł. Ile kosztował 1 m² tej działki?
A) 2400 zł B) 240 zł C) 24 zł D) 2,4 zł

Zad. 5
Która z podanych powierzchni jest największa?
A) 50 a B) 2 ha C) 3000 m² D) 0,01 km²

Zad.6 Jedna ze ścian w przedpokoju ma kształt prostokąta o wymiarach 200 cm x 270 cm. Na ścianie tej wisi lustro w kształcie rombu o przekątnych długości 135 cm i 180 cm. Jaka część powierzchni ściany zajmuje to lustro?
A) ¼ B)⅕ C)⁹₄₀ D)⁹₂₀

Zad.7 W trapezie o wysokości 2 dm jedna z podstaw ma długość 12 cm, a druga podstawa jest od niej trzy razy dłuższa. Jakie pole ma ten trapez?
A) 42 cm² B) 48 cm² C) 48 dm² D) 4,8 dm²

1

Odpowiedzi

2010-04-11T18:29:28+02:00
1.a
2d
3a
4c
5d (nie jestem pewna)
6d
7c