Odpowiedzi

2010-04-11T18:33:58+02:00
CZECHY:
1. Położenie geograficzne:
-państwo śródlądowe
-graniczy z Polsą, Niemcami, Słowacją, Austrią
2. Rzeźba terenu:
- kraj wyżynny, największą część zajmuje masyw czeski otoczony niskimi górami Rudawy, Sudety, Las Czeski
3. Klimat:
Położenie w strefie umiarkowanej ciepłej
4. Bogactwa mineralne:
- niewielkie złoża węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej, rud żelaza, piasków szklarskich
5. Przemysł:
- energetyczny
-hutnictwo
-elektromaszynowy
-mineralny
-spożywczy
6. Rolnictwo:
- uprawa chmielu, stanowi podsawę produkcji piwa
7. Urbanizacja:
-Praga
-Ostrawa
-Pilzno
-Brno
8. Walory turystyczne:
-Gotyki Most Karda z XIV wieku
- Złota Uliczka w Pradze
-Karlowe Vary - miejscowość wypoczynkowo-uzdrowiskowa

SŁOWACJA:
1.pOŁOŻENIE:
-państwo śródlądowe
-graniczy z Polską, Ukrainą, Czechami,Węgrami i Austrią
2.Rzeźba terenu:
-kraj górzysty, trudny w zagospodarwaniu, dużą część zajmują Karpaty (Gerlach 2665 m npm)
3. Klimat:
- położona w strefie umiarkowanej ciepłej bardziej kontynentalnej
4. Bogactwa mineralne:
- niewielkie złoża antymonu, magnezytui surowców skalnych
5. Przemysł:
-elektromaszynowy
-chemiczny
-drzewny
-obuwniczy
6.Rolnictwo:
-rolnictwo utrudniają trudne warunki naturalne
- na nizinach uprawiane są: pszenica, jęczmień, rzepak
7. Urbanizacja:
-Bratysława
-Koszyce
-Nitra
-Żtlina
8. Walory turystyczne:
-piękne krajobrazy górskie
-Słynąca z jaskiń kraina Krasu Słonecznego
7 5 7
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T18:36:45+02:00
Cechy dzielące Słowację i Czechy :
-Czechy są krajem wyżynnym
-Słowacja jest krajem górzystym
-Czechy-średnio żyzne gleby (dobrze rozwinięte rolnictwo)
-Słowacja-gleby nie są żyzne (bielicowe,brunatne i górskie)
-Czechy -język Czeski,stolica Praga,waluta:korona czeska ,nazwa państwa : republika Czeska
-Słowacja-język słowacki,stolica:Bratysława,waluta:korona słowacka
-Czechy-Dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczno- wypoczynkowa (kraj odwiedza rocznie ok.6 mln. ludzi
-Słowacja-Tatrzański park narodowy,mozliwosc uprawiania sportów wysokogórskich,narciarstwo(kraj rocznie odwiedza ok 1mln ludzi0

Cechy łączące Słowację i Czechy
-małe zaplecze surowcowe
-obydwa państwa dotknął kryzys gospodarczy
-przez kraje przepływa rzeka Dyja i Morawa (łaczą się z Dunajem)
-kraje łączą -góry Beskidy Zachodnie
2 4 2