1) Punkty A(-4, 3) B(1, -2) C(8, -1) są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku ABCD :
a) oblicz współrzędne wierchołka D
b) wykaż że równoległobok ABCD jest rombem

2) Określ położenie okręgów o1 : (x - 1 )2 + ( y+ 3)2 =4 oraz
o2: (x+2)2 + (y+3)2 =25

3) Wyznacz równanie osi symetrii trójkąta równoramiennego
ABC (|AB| = |BC|) o wierzcholkach A(-2, 3) B(-1, 2) C(4, 1)

4) Wyznacz równania okręgów stycznych do obu osi układu współrzędnych i przechodzących przez punkt P(2, -1)

1

Odpowiedzi

2010-04-13T08:22:59+02:00
1a) d=3,4
b)jest rombem bo ma wszystkie boki rowne