Odpowiedzi

2010-04-11T18:17:12+02:00
No bo, natęzenie prądu jest tak wielkie, miesci w sobie tyle Voltów, e po prostu moze zabic człowieka. Poza tym, włosy dobrze przewodza prad, a w sumie włosy mamy na całym ciele..
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T18:17:59+02:00
Prąd elektryczny przepływając przez ciało człowieka wywołuje w nim zmiany chemiczne i biologiczne groźne dla zdrowia i życia. Działanie prądu może objawiać się w postaci zmian elektrolitycznych, oparzeń i zaburzeń czynności.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym zależy od jego wartości, czasu rażenia (przepływu prądu przez organizm) oraz częstotliwości prądu.
Najniebezpieczniejsze są prądy o częstotliwości sieciowej 50...60 Hz, gdyż ich wartość jest zbliżona do częstotliwości pracy serca oraz częstotliwości bioprądów w organizmie.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym jest mniejsze dla prądu stałego oraz zmniejsza się wraz ze zwiększeniem częstotliwości ponad 50...60 Hz.
Dla prądu przemiennego o częstotliwości sieciowej rozróżnia się trzy poziomy bezpieczeństwa, zależne od wartości prądu i czasu trwania rażenia:
Prąd nieodczuwalny – 0,5 mA, przez czas nieograniczony,
Prąd umożliwiający uwolnienie się – 6...10 mA, przez długi czas,
Prąd nie zagrażający życiu – 25 mA, przez czas kilkunastu sekund.
Podane wartości są górnymi granicami zakresów, a dla prądu stałego wartości te są dwukrotnie większe. Są to dane orientacyjne, gdyż wrażliwość na prąd jest bardzo różna u różnych osób. Prąd elektryczny przekraczający trzeci poziom bezpieczeństwa, w niesprzyjających warunkach może spowodować migotanie komór serca, co w konsekwencji kończy się najczęściej śmiercią.
Rezystancja ciała człowieka waha się w dość szerokich granicach (od kilkuset omów do 100 kΩ). Składa się na nią:
Rezystancja przejścia między urządzeniem pod napięciem a ciałem,
Rezystancja naskórka,
Rezystancja wewnętrzna organizmu.
Najmniej zmienna jest rezystancja wewnętrzna organizmu (500...1000Ω). Do rozważań i obliczeń przyjmuje się, że rezystancja ciała człowieka wynosi 1000Ω. Rezystancja przejścia i rezystancja naskórka zależy od:
Siły docisku do urządzenia pod napięciem,
Powierzchni styku,
Wartości napięcia,
Czasu rażenia,
Wilgotności naskórka.
Ponieważ przepływ prądu jest skutkiem pojawienia się różnicy potencjałów, czyli napięcia, zachodzi potrzeba określenia bezpiecznych wartości napięcia: