Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T19:21:43+01:00
Właściwości :

Właściwości fizyczne.
Tlenki metali są zwykle ciałami stałymi o dość dużej gęstości i wysokich temp. topnienia (500 - 300oC). W wodzie nie rozpuszczają się. Jedynie tlenki litowców i berylowców reagują chemicznie z wodą. Tlenki niemetali to najczęściej gazy (CO, CO2, SO2, NO, NO2), rzadziej ciała stałe (SiO2, P2O5).

Właściwości chemiczne.
Właściwości chemiczne tlenków są bardzo zróżnicowane.

Zastosowanie niektórych tlenków :

dwutlenek azotu ( I\/ ) NO2 - stosowany jako środek nitrujący, utleniający, katalizator, utleniacz paliw rakietowych, itd. , jest półproduktem do wytwarzania kwasu azotowego.

tlenek chromowy Cr2O3 – jako zielona farba mineralna o dużej trwałości, używany do barwienia na zielono szkła i glazury na porcelanie
10 1 10