Powierzchnia Tatrzańskiego parku Narodowego wynosi około 2*10² km², a powierzchnia polski około 3*10⁵. Ile razy powierzchnia polski jest większa od powierzchnia tatrzańskiego parku narodowego ?????
A- około 10³
B-około 15*10³
C-około 0,(6)*10³
D-około1,5 *10³
Proszę jeszcze do tego napisać obliczenia:)

1

Odpowiedzi

2010-04-11T18:19:57+02:00
Odp. D

3*10[5] : 2*10[2] = 1,5* 10[3]

potęgi się odejmuje przy dzieleniu, a 3/2 to 1,5