Posługując się informacjami o cechach stylu biblijnego (z załącznika) napisz krótki tekst w stylu biblijnym na jeden z podanych tematów:
a)sposoby postępowania pozwalające zachować zdrowie
b)reguły prowadzenia interesów
c)prawa człowieka

1

Odpowiedzi

2009-11-04T10:55:26+01:00
Prawa człowieka

Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo. To z Jego przyczyny martwa grudka gliny, którą byliśmy ożyła.
Jednak stwarzając czlowieka Bóg dał mu też prawa, by ten wiedział czym się w życiu swoim kierować. Słowo Jego winno być mu prawem i aby przestrzegał go zawsze i wszędzie, gdziekolwiek noga by jego stanąć miała i jakąkolwiek sytuację spotkać by miał na swej drodze. Bo słowo Pana jest prawem a imię Jego pieczęcią i wyrokiem tego prawa.

Jak każdy twórca Bóg patrzył z miłością na swoje dzieło ale przecież nie bezkrytycznie.
W swojej pysze człowiek zapomina, iż pierwszym i najważniejszym prawem czlowieka jest posłuszeńswi Bogu. Bo któżby, aniżeli Bóg, lepiej rozumiał istotę ludzką?
Wszyscy ludzie rodzą się równi pod względem swej godności i swych praw. Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby. Człowiek umiłował sobie wolność ale czy tę wolność potrafi cenić?
Czy nie jest tak, że łatwo człowiek zapomina o swoim bliźnim , nie dostrzega jego potrzeb i nie widzi potrzeby respektowania praw drugiemu przysługujących?
Granicą dzielącą ludzi może być kolor skóry, wyznanie, narodowość, płeć czy wreszcie wyznawane poglądy.
Gdzie miłość bliźniego nakazana przez Boga?
A przecież człowiek nie jest sam na świecie. Prócz niego są , z woli Stwórcy ,także inne istoty.
Ale to jemu czlowiekowi, stworzonemu na obraz i podobieństwo Boga szczególna rola przypada.
Miłujmy bliźniego swego, jak siebie samego – to słowo Boże, a bliźnim jest i sąsiad i zwierzę.
A przecież wiadomo: „ kto mieczem wojuje od miecza ginie” – nie czyń zatem swemu bliźniemu, co tobie niemiłe.
Prawem człowieka jest oczekiwać pomocy bliźniego ale i jego obowiązkiem taką pomoc dawać.
Pamiętajmy o tym, że z woli Bożej storzeni jesteśmy do czynienia dobra i tego dobra winniśmy w sobie szukać.
1 5 1