1.Wszystkie krawędzie graniastosłupa prawidłowego trójkątnego są równe 2. Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równa???
2.Przekątna prostopadłościanu o długości 6 jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem alfa. Przekątna podstawy ma długość 3. Kąt ma miarę??
3. W ostrosłupie prawidłowym trójkątnymkrawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45 stopni, a wysokość bryły jest równa 4 cm. Jaka jest wysokość podstawy tego ostrosłupa??
4. Stosunek długości trzech krawędzi prostopadłościanu o wspólnym wierzchołku wynosi 2:3:5. Jakie jest pole powierzchni tego prostopadłościanu, jeśli jego objętość wynosi 810?
5. Wszystkie krawędzie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego mają jednakową długość 1. Objętość tego ostrosłupa wynosi??


Prosze szybko pomóżcie ;D

1

Odpowiedzi

2010-04-11T18:34:33+02:00
1.Pc=2Pp+Pb = (2*a²√3)/4 + 3a² a=2
Pc=2√3 +12

2.cosα=3/6=0,5 α=30

3.2h/3=4 (bo wys. w trójkącie równobocznym dzielą się w stosunku 2:3)
stąd h=6

4.2x*3x*5x=810 3x³=81 x=3 więc długości boków wynoszą: 6,9 i 15
Pp=2(6*9+6*15+9*15)=558

5.V=(1/3)*a²√3/4 a=1
V=√3/12
2 1 2