Zad.1
Wypełnij miejsca oznaczone (a),(b),(c) i napisz nazwy produktów reakcji.
1)P+O₂=(a)
2)(a)+H₂O=(b)
3)(b)+Na₂O=(c)
4)(a)+NaOH=(c)
5)(a)+Na₂O=(c)

Zad.2
Wypełnij miejsca oznaczone (a),(b),(c) i napisz nazwy produktów reakcji.
1)Al+(1)=Al₂O₃
2)Al₂O₃+(2)=Al₂(SO₄)₃
3)Al+(3)=Al₂(SO₄)₃
4)Al+(4)=AlCl₃
5)Al₂O₃+(5)=AlCl₃

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T18:55:10+02:00
1)4P+5O₂=(P4O10) a)tlenek fosforu (V)
2)(P4O10)+6H₂O=4(H3PO4) b)kwas fosfoowy (V)
3)(2H3PO4)+3Na₂O=(2Na3PO4 +3H2O) c)fosforan (V) sou i woda
4)(P4O10)+12NaOH=(4Na3PO4 +6H2O)
5)(P4O10)+6Na₂O=(4Na3PO4 +6H2O)


glin jest trójwartościowy miałeś błąd
1)4Al+3(O2)=2Al₂O3 tlen
2)Al₂O3+3(SO3)=Al₂(SO₄)3 tlenek siarki (VI)
3)2Al+(3H2SO4)=Al₂(SO₄)3 + 3H2 kwas siarkowy (VI)
4)2Al+(6HCl)=2AlCl3 + 3H2 kwas solny
5)Al₂O3+(6HCl)=2AlCl3 + 3H2O kwas solny