PILNE!!!
Matematyka1
strona 181 zadanie 14
Hrabia Barszczyk wezwał swoich podwładnych do zbierania grzybów.

Ogłaszam grzybobranie!
Za każdy przyniesiony mi grzyb jadalny zapłacę talara, ale za każdy grzyb trujący odbiore 3 talary.
Hrabia Barszczyk

Antek przyniusł hrabiemu 50 grzybów i zarobił 18 talarów. Ile zebrał grzybów jadalnych, a ile trujących?

PILNE!
ODPOWIEDZI NIE NA TEMAT ZGŁASZAM!

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T18:23:13+02:00
X- liczba grzybów jadalnych
y-liczba grzybów trujących

{x+y=50 (to równanie przedstawia ilość uzbieranych grzybów)
{1x-3y=18 (to równanie przedstawia liczbę talarów)

{x=50-y
{x-3y=18

50-y-3y=18 |-50
-4y= -32 | : (-4)
y= 8

x=50-8
x=42

x=42
y=8

Odp: Antek zebrał 42 grzyby jadalne i 8 trujących.

Na 100% dobrze bo mieliśmy to ostatnio na lekcji :-)
5 4 5
2010-04-11T18:23:46+02:00
50-wszystkie
18-dostał
x-(50-x)3=18
x+3x=150+18
4x=168/4
x=42-jadalne

50-42=8
8*(-3)=(-32)
50-32=18

:)
5 4 5
2010-04-11T18:46:56+02:00
X- ilość grzybów jadalnych
y-liość grzybów trujących

x+y=50 /*3
x-3y=18

3x+3y=150
x-3y=18

dodajemy stronami:

4x=168 /:4
x=42

42+y=50
y=50-42
y=8

Odp. Antek przyniósł hrabiemu 42 grzyby jadalne i 8 grzybów trujących.
2 3 2