1.Wyjaśnij, dlaczego zimą osobą, które wchodzą do ciepłego pomieszczenia, zaparowywują okulary. Istnienie którego ze składników powietrza można udowodnić w ten sposób?
2. Uzupełnij tabelę, pisując do niej wartości gęstości gazów znajdujących się w powietrzu. Następnie odpowiedz na pytanie: który składnik powietrza będzie się gromadził w dolnych warstwach atmosfery? Odpowiedź uzasadnij.

SUPSTANCJA: GĘSTOŚĆ,g/dm³
AZOT ....
TLEN ....
ARGON ...
TLENEK WĘGLA (IV) ....

3. Oblicz objętość jaką zajmuje tlen w powietrzu wypełniającym twój pokój.
(mój pokój zajmuje 20m²)(piszcie dane, szukane i rozwiązanie)
4. To do krzyżówki:
a)Określa, ile wiązań może wytworzyć atom danego pierwiastka.(13 liter)
b)Zapis przebiegu reakcji chemicznej za pomocą symboli i wzorów chemicznych. (to są 2 słowa, jedno na 8 liter, a drugie na 7)
c)Atom chloru łączy się z sodem, tworząc regularnie .... chlorku sodu o budowie jonowej (9 liter)
d)Elektrony biorące udział w tworzeniu wiązań. (10 liter)
e)Stanowi połączenie 2 lub większej liczby atomów (10 liter)
f) Tworzy się między jonami o przeciwnych znakach (wiązanie....(6liter))
dam naj :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T18:32:51+02:00
1 To przez zmianę temperatury .
Składnik - woda

3 dane:
-wymiary pokoju:
6m x 4m x 8m
-zawartość tlenu w powietrzu: 21%
b) szukane: objętość, jaką zajmuje tlen w tym pokoju
c) objętość pokoju: 6m*4m*8m=192m³
objętosć, jaką zajmuje tlen: 21%*192m³=0,21*192m³=40,32m³
d) odp: w moim pokoju tlen zajmuje 40.32 m³

4 a) Wartościowość
b) ?
c) kryształy
d) walencyjne
e) cząstka
f) wiązanie jonowe

Przykromi 2 nie umiem

Pzd

1 5 1