1. Rozwiąż nierówność i przedstaw rozwiązanie na osi liczbowej. Podaj najmniejszą liczbę całkowitą spełniającą tę nierówność:

5x- ×-10/3 > -6

2. Mama jest 3 razy starsza od swojej córki. Za 4 lata będą miały razem 56 lat. Ile lat ma mama, a ile córka?

3. Rozwiąż równania i nierówności:

a) 2(x+2)+1 = 4*(x+2) b) -2x - ½ ≤ -(x+3)

4. Oblicz pole prostokąta:

Obwód 106
___________
| | Ten krótszy bok ma : x+1
|__________| A ten dłuższy bok ma : x+4

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T18:44:14+02:00
2.

x-wiek córki
3x-wiek mamy
3x+4-wiek mamy za 4 lata
x+4-wiek córki za 4 lata

3x+4+x+4=56
4x=48/:4
x=12(wiek córki)

3*12=36 (wiek mamy)

spr.
(36+4)+(12+4)=56
40+16=56
56=56
Odp. Córka ma 12 lat, a mama 36.

3.
a) 2(x+2)+1 = 4*(x+2)
2x+4+1=4x+8
-2x=3/:-2
x=-1,5

spr.
-3+4+1=-6+8
2=2

b) -2x - ½ ≤ -(x+3)
-2x - ½ ≤ -x-3
-x≤-2½/*(-1)
x≤2½
x≤2,5

spr.
-5-½≤-2,5-3
-5,5≤-5,5
4.
wzór na obwód prostokąta :
Ob=2a+2b

podstawiamy dane do wzoru

2*(x+1)+2*(x+4)=106
2x+2+2x+8=106
4x=96/:4
x=24
teraz możemy znaleźć boki:
24+1=25 (bok krótszy)
24+4=28 (bok dłuższy)

Możemy już obliczyć pole prostokąta.
P=ab
P=25*28
P=700cm²