Proszę o przetłumaczenie. Czekam do godziny 18.40

We can't live in big cities anymore. Chemicals from factories and cars have polluted the air we breathe. We have also covered our streets with litter and we have cut down all our trees to build more houses. Our cities need our help. Let's do something about it!


help our cities campaigh

Our cities are in trouble! Don't just stand there-do something!

3

Odpowiedzi

2010-04-11T18:23:09+02:00
Nie możemy żyć w dużych miastach więcej. Chemikalia z fabryk i samochodów, które zanieczyszczone powietrze, którym oddychamy. Mamy również objęte naszych ulicach z młodymi i mamy wyciąć wszystkich drzew budować więcej domów. Nasze miasta potrzebują naszej pomocy. Zróbmy coś z tym!


pomoc naszych miast campaigh

Nasze miasta mają kłopoty! Nie stój tak, zrób coś!
2010-04-11T18:23:45+02:00
Nie możemy żyć w dużych miastach więcej. Chemikalia z fabryk i samochodów, które zanieczyszczone powietrze, którym oddychamy. Mamy również objęte naszych ulicach z młodymi i mamy wyciąć wszystkich drzew budować więcej domów. Nasze miasta potrzebują naszej pomocy. Zróbmy coś z tym! Pomocy naszych miastom. Nasze miasta mają kłopoty! Nie stój tak, zrób coś!
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T18:27:15+02:00
Nie możemy żyć więcej w dużych mistach. Substancje chemiczne z fabryk i samochodów zanieczyściły powietrze, którym oddychamy. Nasze ulice sa pokryte śmieciami i zcięliśmy wszytekie drzewa, aby budowac kolejne domy. Miasta potrzebują naszej pomocy. Zróbmy z tym coś.
Pomóżmy naszym miastom <wyzdrowieć odrodzić się cos takiego wybeirz se>

Nasze miasta maja kłopoty. Nie stójmy tak tylko zróbmy coś!