Odpowiedzi

2009-11-04T12:43:13+01:00
Judaizm –jest to religia wyznawana przez Żydów. Judaizm jest pierwszą religią monoteistyczną, wyznająca jednego Boga, stwórcę całego świata. Judaiści wyznają Boga Jachwe. Podstawą tej wiary jest Tora. zasady: Miłość i wiara w jednego Boga Jahwe, Mojżesz otrzymał dziesięć przykazań, stanowiących podstawę prawa, na którym opierają się wyznawcy judaizmu, po śmierci czeka człowieka nagroda lub kara, należy okazywać miłosierdzie najbardziej potrzebującym, każdy Żyd powinien się kierować w życiu zasadą sprawiedliwości i miłości bliźniego, modlitwa

Chrześcijaństwo – jest to historyczna religia, która pojawiła się około 2000 lat temu. Jezus z Nazaretu był jej założycielem, który pochodził z plemienia Judy. największa religią monoteistyczną na całym świecie. główne zasady: Bóg jest jeden w trzech Osobach, jako Stwórca i Pan świata objawił się ludziom, ludzi stworzył Bóg z miłości, ale zerwawszy więź z Bogiem żyją oni z dala od Niego podlegając śmierci, wszyscy ludzie są wezwani do wiary, nadziei i miłości, życia duchowego oraz pełnienia woli Bożej, przeznaczeniem ludzi jest wieczne życie z Bogiem

Islam- Założycielem islamu był Mahomet, W tej religii czci się Boga Allacha. Podstawą islamu jest Koran.zasady: wyznanie wiary - jest jeden i jedyny Bóg stwórca – Allah, a Mahomet jest Jego Prorokiem, modlitwa ( 5 razy dzienne ) Miejscem modlitwy muzułmanów jest meczet, obowiązek jałmużny, pielgrzymka do Mekki ; Arabia Saudyjska, Irak, Iran, Pakistan, Maroko, Tunezja, Algieria, Egipt

Buddyzm- Jego założyciel - Budda zasady: medytacja, moralność , dawanie materialnych rzeczy tym, którzy na nie zasługują, zasady: zbawienie poprzez pogrążenie się w absolucie, stosowanie w życiu jak największej prostoty we wszystkich jej dziedzinach, ścisłe przestrzeganie przepisów i nakazów, praktyki magiczne, Indei, Chiny, Japonia, Korea,

Hinduizm – jest religia głosząca przeznaczenie człowieka i jego los związany ze wszechświatem. Wyznawcy wierzą w reikarnację. W panteonie hinduistycznym najwyższą pozycje zajmuje trójca Bogów: Brahma, Sziwa i Winszu. Głowne Oprócz samych Indii hinduizm obejmuje także część Pakistanu, Nepal, Bali, Sri Lankę, Trynidad. Całkowitą liczbę wyznawców szacuje się na około 900 mln. Święte księgi hinduizmu – Wedy

Konfucjonizm- Nazwa pochodzi od założyciela – Konfucjusza. Konfucjanizm wpływami obejmuje obszar Chin. zasady: powinność syna wobec ojca, poddanego wobec władcy, żony wobec męża, młodszego brata wobec starszego,
przyjaciół wobec siebie wzajemnie.