1. Co jest warunkiem działania Ducha Świętego?
2. W jakie sposób Duch Święty przekazywany jest w kościele?
3. Jak można wykorzystać swoje umiejetności i zdolności otrzymane od Ducha Świetego?
4. Przez kogo Bóg obdarza nas swoją mądrością?
5. Kto pomaga przyjąć Objawienie.
6.W jaki sposób możemy podziękować Bogu za dar mądrości?
7. Jakie są zasady rozróżniania dobra od zła?
8. Na czym polega prawdziwa pobożność?
9. Jak powinniśmy rozwijać dar pobożności?
10. Jaką postawę powinniśmy przyjąc wobec nauki Kościoła, dotyczącej różnych dziedzin ludzkiego życia.?
11.Czym jest dar umiejetności w życiu chrześcijanina?
12. Jak można rozwijać w sobie dar umiejętności?
13. Do czego zobowiązue nas dar umiejetności.
14.Jaka jest rola modlitwy w pielęgnowaniu męstwa?
15. Którzy Święci wyróżniali sie cnotą męstwa?

1

Odpowiedzi

2010-04-12T02:07:18+02:00
1. Co jest warunkiem działania Ducha Świętego?
Warunkiem działania Ducha Świętego jest wiara.

5. Kto pomaga przyjąć Objawienie.
Duch Święty

8. Na czym polega prawdziwa pobożność?
Prawdziwa pobożność polega na gotowości woli do służenia Bogu.

9. Jak powinniśmy rozwijać dar pobożności?
- Praktykowanie cnoty sprawiedliwości powinno stać się fundamentem pod budowę daru pobożności. W życiu chrześcijańskim sprawiedliwość oznacza coś więcej niż zwyczajne przestrzeganie przekazań, wymaga ona w każdej sytuacji wysiłku, aby dojrzeć w każdym człowieku godność i wartość dziecka Bożego.
- Wierność w powinnościach chrześcijańskich jest integralną częścią sprawiedliwości. Stąd trzeba być wiernym w spełnianiu praktyk religijnych, czcząc Ojca jako naszego Pana i Stwórcę, poświęcając dla Niego przede wszystkim niedzielę, jako Dzień Pański. Wierność w kategoriach religijnej pobożności, wierność Bogu w modlitwie i w życiu sakramentalnym. Codzienna , osobista modlitwa; odmawianie liturgii godzin; częste przystępowanie do sakramentów; Pojednania i Eucharystii.
- Bycie dobrym obywatelem i patriotą. Miłość do ojczyzny, podporządkowanie się prawom, praca dla dobra ogólnego.
- Powszechne poczucie współpracy z ludźmi mającymi władzę w różnych dziedzinach życia.
- Prawdomówność, życzliwość, uprzejmość.

11.Czym jest dar umiejętności w życiu chrześcijanina?
a)Dar umiejętności jest tym darem Ducha Świętego, dzięki któremu mamy pewność i głęboką wiarę w Boga oraz w chrześcijańskie prawdy objawione. Jest nadprzyrodzonym usposobieniem umysłu, które pozwala mu uchwycić i przeniknąć w cudowny sposób i jakby intuicyjnie niektóre tajemnice wiary, albo po prostu głęboki sens zawarty w słowach Chrystusa Pana lub natchnionych przez Ducha Świętego.
b). Dar umiejętności prowadzi do odkrycia nieskończonej miłości Boga do człowieka oraz zobowiązuje do uległości i całkowitego oddania się Bogu. Przyszłego Władcę Mesjańskiego Duch Jahwe bardzo konkretnie wiąże z Bogiem i uzdalnia do pełnienia woli Bożej oraz stawania w obronie uciśnionych i ubogich.
c)Dar ten w wyjątkowy sposób daje możność zrozumienie prawdy Pisma świętego. To Biblia podaje przykłady konkretnych zachowań, a które mogą stać się doświadczeniem człowieka dzięki modlitwie, a także przez realizację wskazań natchnionych tekstów.

12.Jak można rozwijać w sobie dar umiejętności?
- Patrzeć na stworzenia jako na dzieła Boże, które są tylko słabym odbiciem doskonałości bożej.
- Widzieć we wszystkich wydarzeniach życiowych Bożą wolę, bez której nic się nie dzieje.
- Kolejnym środkiem rozwoju Daru Umiejętności jest to by zdawać sobie sprawę z tego jakie niebezpieczeństwo niesie ze sobą świat ze swoimi zasadami, ze swoją "mądrością", siłą sugestii.

13. Do czego zobowiązuje nas dar umiejętności?
Zobowiązuje do uległości i całkowitego oddania się Bogu.

14.Jaka jest rola modlitwy w pielęgnowaniu męstwa?
Przez modlitwę człowiek umacnia swą wiarę, bardziej ufa Bogu a także jest śmiały i odważnie przemierza ścieżkę życia, która prowadzi do nieba.
19 3 19