Wrocileś właśnei z ferji w Wielkiej Brytanii. po powrocie zorientowałeś się , że przez pomyłkę zabrałeś jakąś rzecz należącą do kolegi z Danii, z którym wynajmowałeś pokój.
Napisz list,w którym:
*wyjaśnij na czym polegała pomyłka i poinformuj jak do niej doszło
*opisz pomyłkowo zabraną rzecz ,podając przynajmniej 2 jej cechy
*poprosisz o sprawdzenie , czy kolega nie zabrał podobnej rzeczy należącej do ciebie i podaj element, który je różni
*obiecasz odesłanie pomyłkowo zabranej rzeczy i poprosisz o to samo.

Długość : 120-150 słów

1

Odpowiedzi

2010-04-13T21:36:43+02:00
Hello my friend,unfortunately i take your bag. I did it becouse your bag is the same colour as my one.
Your bag was green and on the front was big text "Metallica" also it had got a crushed lock.
Can u look on your bag, u could take mine, becouse they were similar but my bag had good lock.
I will send you back your bag but please also do it.
See you :)