1. Tresc 1 zasady dynamiki
2. tresc 2 zasady dynamiki
3 wzory i jednostki podanych wielkosci
a) przyspiesznie
b) sila ciezkosci
c)ped
d) sila tarcia
e) predkosci w ruchu po okregu
f) czestotliwosc
4. przeksztalc wzory ( wyznacz w każdym tyle ile sia da możliwości)
a) m1V1 + m2V2 = (m1 +m2)V3
b) Fd=mV2 :r
c) F=m(V1-V2) : t

1

Odpowiedzi

2010-04-11T18:34:37+02:00
1. 1 zasada dynamiki: jeżeli na ciało nie działają żadne inne ciało lub gdy działania na nie innych ciał wzajemnie się równoważą, to ciało to porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym lub pozostaje w spoczynku.
2. zasada dynamiki: wartość przyspieszenia ciała o masie m jest wprost proporcjonalne do wartości wypadkowej siły f, działającej na to ciało, a jego kierunek i zwrot są zgodne z kierunkiem i zwrotem tej siły. A=f/m taka sama siło ciału o większej masie nadaje mniejsze przyspieszenie.
3. a = v/t m/s kwadrat
F = ? Newton
p = ? kg razy m/s kwadrat
-
-
f = ? 1/s = Hz