Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T18:48:33+02:00
1.Alzacja i Lotaryngia do Francji
2.Zagłębie Saary – plebiscyt
3.Utworzono strefę zdemilitaryzowaną – Nadrenię
4.Płn. Szlezwig do Danii
5.Zatwierdzono niepodległość Polski
6.Pomorze Gd., Wielkopolska i część G. Śląska do Polski
7.Na części G. Śląska, Powiślu, Warmii i Mazurach ogłoszono plebiscyty
8.Powstała Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia
9.Gdańsk – wolne miasto pod zarządem Ligi Narodów
10.Niemcy przekazują sprzęt i odszkodowania na rzecz zwycięzców
11.Armia Niemiec mogła liczyć 100 tys. żołnierzy zawodowych
12.Zakaz produkcji broni(Niemcy)
13.Wszystkie kolonie Niemiec i kraje na bliskim wch. podlegające Turcji oddano pod zarząd Ligi Narodów
14.Rejon Kłajpedy do Litwy
15.Upadek Austro-Węgier, powstanie Austrii, Węgier, Czechosłowacji i Jugosławii
16.Powstanie Ligi Narodów
17.Traktat o ochronie mniejszości narodowych podpisały: Polska, Rumunia, Czechosłowacja, Grecja i Jugosławia
18.Eupen i Malmedy do Belgii
1 5 1
2010-04-11T18:52:31+02:00
1. Ustalenie granic Rzeczpospolitej po 1 wojnie światowej.
2.Niemcy utraciły wszystkie kolonie.
3.Niemcy musiały zmniejszyć armie i flotę wojenną
4.Francuzi odebrali Niemcom Alzację i Lotaryndię.
5.Niemcy mieli płacić wysokie odszkodowania państwom ententy.
6.Powstały : Litwa, Łotwa i Estonia.
7.Gdańsk stał się wolnym miastem.
8.
1 5 1