Odpowiedzi

2010-04-11T18:57:31+02:00
Walki między państwami europejskimi w XVI i na początku XVII wieku były spowodowane wieloma przyczynami. O to te następujące przyczyny. Wyprawy krzyżowe w celu wyzwolenia ziemi świętej spowodowały wojny z Turkami i Saracenami. Spowodowały ekspansywną podróż rycerstwa Europejskiego do Ziemi świętej w celu jej wyzwolenia i okrycia się chwałą. Arabowie podbijając różne terytoria podbili Hiszpanię. To zapoczątkowało Walki na półwyspie iberyjskim. Uczestniczyli w nich Francuzi, Portugalczycy, Kastylijczycy, Baskowie.
Wojna Północna była kolejną przyczyną walk. Uczestniczyła w niej Polska, Niemcy, Szwecja, Rosja. Walki toczyły się o dominację na morzu Bałtyckim.
2010-04-11T19:29:15+02:00
Wojny religijne:
1523r- Szwecja zrwa unię z Danią; Dania chce odzyskać swoje panowanie co prowadzi do wybuchu wojny. Król szwedzki Gustaw Waza aby zdobyć pieniądze na wojnę zmienił wyznanie na luteranizm i zagarnął dobra kościelne.
1572r- Powstanie antyhiszpańskie w Niderlandach (północne prowincje). Na tym terenie upowszechniły się idee protestanckie, a katolicyzm utożsamiano z Hiszpańską władzą. Powszechne były prześladowania protestantów.. W 1576 zawarto porozumienie w Gandawie , na jego mocy prowincje pólnocne i południowe miały walczyć o niepodległość. 1579 Prowincje południowe połączyła unia w Arras- zachowały one religię katolicką, północne stworzyły unię w Utrechcie, tworząc Zjednoczone Prowincje Niderlandzkie. Otrzymały one poparcie ze strony Francji i Anglii. Unie zdecydowały o ostatecznym rozbiciu na dwa odrębne państwa- Holandię i Belgię. WOjnę zakończono w 1609, Holandia ogłasza niepodległość. Dopiero w 1648 Hiszpania ostatecznie uznaje niepodległość Holandii.

Wojny o panowanie w Europie:
Wielkie Księstwo Moskiewskie- pokonanie Litwinów, zajęcie Smoleńska (1514r) i ziemi siewierskiej. Poszerzenie granic w dorzeczu Wołgi i podbój Syberii za cara Iwana IV Groźnego (1533-1584)
Habsburgowie- zajęcie Czech na mocy porozumienia w Wiedniu w 1515r. WOjny Włoskie 1494-1559 Rozbicie Węgier- Królestwo Węgierskie należało do Habsburgów.
Turcja- Pozostała część Węgier wcielono do Turcji, a Księstwo Siedmiogrodu stało się lennem tureckim. Zajęcie Cypru (rzeź chrześcijan), klęska pod Lepanto w 1571r. Pozostałe podobje Turcji dotyczył Azji, więc mogę je pominąć :)
Polska:
-ze Szwecją Zajęcie Inflant przez Szwedów 1600-1611. Rozejm w 1621- Polska itraciła Inflanty po Dźwinę
- z Rosją Pierwsza Dymitriada w 1604r. W1609r Szwedzi podpisali układ z Rosją, był to pretekst do wojny dla Polaków. Wojnę zakończył rozejm w Polanowie w 1634r.
z Turcją- walka o panowanie w Mołdawii. Najazdy Kozaków na terytorium Tureckie oraz Tatarów na Polskie. Działania te były inspirowane przez oba kraje.
Krzyżacy- ostatnia wojna 1519-1521
Ponadto wybuch w 1558 I wojny północnej pomiedzy Danią, Szwecją, Rosją i państwem polsko-litewskim. Powodem wojny była walka o dominację na Bałtyku. Zakończona pokojem w Szczecinie w 1570r.