Do 1 i 2
Do gimnazjum uczęszcza 1000 uczniów. 3/8 wszystkich uczniów to pierwszoklasiści. uczniów klas 2 jest o 8% więcej niż klas pierwszych.

zad. 1 Ile uczniów jest w klasach drugich?
zad.2 Ile procent uczniów klas trzecich przystąpiło do egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej jeżeli w klasach 3 było 11 laureatów konkursów przedmiotowych którzy są zwolnieni z tego egzaminu?
3. Na planie wykonanym w sakli 1:200 odległość od sali matematycznej do pracowni fizycznej wynosi 7.5 cm. ?Jak daleko jest w rzeczywistości od jednej sali do drugiej?
4.Na koniec roku szkolnego uczniowie uzyskali z wychowania fizycznego 275 ocen bardzo dobrych. stosunek liczby ocen bdb w klasach 1,2,3 wynosi odpowiednio 2:1:2. ile było ocen bdb w klasach 1 ?
5 Trzy uczennice plewią grządki 5 godzin. Jak długo trwałoby plewienie takiej samej liczby grządek gdyby pracowały 4 uczennice?
6.Długości boków pewnego prostokąta wynoszą 9m i 18m. Podaj wymiary podobnego do niego prostokąta o polu równym 648m kwadratowych.

1

Odpowiedzi

2010-04-11T18:57:13+02:00
1)1000*3/8=375 -uczniowie klas pierwszych
375+8%*375=375+8/100*375=375+30=405
2)1000-375-405=220-uczniowie klas 3
do egzaminu przystąpiło 90,9% uczniów klas 3