Odpowiedzi

2010-04-11T18:44:26+02:00
Hym Hym Hym...
Dane:
t=4[s]
V₁=9[km/h]
V₂=18[km/h]
m=1[kg]
SZUKANE:
Fw=???
ROZW:
a=Fw/m----->/*m
Fw=am
OBL a
a=Vk-Vo/t---(vk-prędkość końcowa,Vo-prędk początkowa
a=18-9/4
a=9/4
_______________________
Fw=9/4*1
Fw=2 i 1/4 [N]