Odpowiedzi

2010-04-11T18:52:18+02:00
1.

Aktor i widz to dwa najistotniejsze składniki, bez których istnienie teatru nie byłoby możliwe. Teatr może obyć się bez reżysera, inscenizatora, choreografa czy scenografa, ale spektakl bez widzów lub bez aktorów nie jest możliwy. Aktor jest więc podstawowym tworzywem teatru, elementem niezbędnym. Z kolei sam teatr to ukierunkowane działania aktorów na użytek publiczności. Z drugiej jednak strony z nielicznymi wyjątkami aktorzy aż do XIX wieku byli pogardzani i biedni. Do wyjątków należeli artyści opłacani przez mecenasów.
Pełnowartościowy spektakl teatralny to taki, w którym następuje swego rodzaju porozumienie pomiędzy sceną a widownią.

2.

Aktor posługuje sie mimiką i gestami.

3.

nie wiem .;( soryy

1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T18:59:28+02:00
1 * tekst bądź scenariusz – jest punktem wyjścia do realizacji spektaklu
* aktor – decyduje o autonomiczności teatru i jego wyróżnienia od innych dyscyplin artystycznych; odwiecznym problemem jest pytanie, czy aktor jest twórcą, czy jedynie odtwórcą, wykonawcą
* gest, mimika
* choreografia
* ruch sceniczny – uwidacznia zmiany sytuacji scenicznych (jeśli powtarza się ten sam ruch sceniczny na początku i na końcu, nazywa się to klamrą)
* czas scenowy – musi być wymierny, konkretny, jest różny w różnych warunkach historycznych i kulturowych; obecnie spektakl trwa 2-3 h (nie jest równoznaczny z czasem percepcji); z góry zostaje zagospodarowany przez dramaturga
* przestrzeń sceniczna – stosowane są różne środki, aby unaocznić widzom miejsce lub sytuację
* scenografia
* oprawa muzyczna
* reżyseria
2
gra kontrastów biały-czarny
wypełnianiem przestrzeni
improwizacja
pomysłowością
ruchem
słowem
kontakt z publiką
nie graniem tyłem do widowni
ćwiczeniami
3
gesty
mowa
wyraz twarzy
2 3 2