Odpowiedzi

2010-04-11T18:56:37+02:00
A) Ca(OH)₂ + 2 HNO₂ ---> Ca(NO₂)₂ + 2 H₂O - reakcja zobojętniania
wodorotlenek wapnia, kwas azotowy(III); azotan(III) wapnia, woda /tlenek wodoru/
b) 3 H₂ + N₂ ---> 2 NH₃ - reakcja syntezy
wodór, azot; amoniak /wodorek azotu(III)/
c) Cu + 2 AgNO₃ ---> Cu(NO₃)₂ + 2 Ag - reakcja wymiany pojedynczej
miedź, azotan(V) srebra; azotan(V) miedzi(II), srebro
1 5 1
2010-04-11T18:57:27+02:00
Ca(OH)2+2HNO2->Ca(NO2)2+2H2O- wymiana
wodorotlenek wapnia kw azotowy(III) azotan(III)wapnia woda
3H2+N2->2NH3-SYNTEZA
WODÓR AZOT AMONIAK
Cu+2AgNO3->Cu(NO3)2+2Ag- wymiana
miedź azotan(v)srebra(I) azotan(V)miedzi(II) srebro
2010-04-11T18:58:41+02:00
A)Ca(OH)2+2HNO2->Ca(NO3)2+2H2O (reagenty: wodorotlenek wapnia, kwas azotowy(III), azotan(III) wapnia, woda), wymiana

b)3H2+N2->2NH3 (reagenty: wodór, azot, amoniak), synteza

c)Cu+2AgNO3->Cu(NO3)2+2Ag (reagenty: miedź, azotan(V) srebra, azotan(V) miedzi, srebro), wymiana