Wyznacz te wartości parametru m,dla których wykres funkcji liniowych f oraz g są równoległe

a)f(x)=2x+3m oraz g(x)=|m+4|x+2
b)f(x)=|4+m|x-7 oraz g(x)=2
c)f(x)=(m2-8)x+2 oraz g(x)=x-m
w podpunkcie c m jest do kwadratu. proszę o szybkie rozwiazanie

1

Odpowiedzi

2010-04-11T20:00:07+02:00
A)f(x)=2x+3m oraz g(x)=|m+4|x+2

żeby dwie funkcje były równoległe współczynnik a, czyli ten przed x musi być taki sam, więc:

2=|m+4|
2=m+4 lub 2=-(m+4)
m=-2 lub m=-6

b)f(x)=|4+m|x-7 oraz g(x)=2

jw.
|4+m|=0
m=-4

c)f(x)=(m²-8)x+2 oraz g(x)=x-m

jw.
m²-8=1
m²=9
m²-9=0
(m-3)(m+3)=0
m=3 lub m=-3
5 4 5