PILNE!!!

1.Z rozkładu 7,2g wody otrzymano 4,48dm³ tlenu. Oblicz masę otrzymanego wodoru.

2. W wyniku rozkładu wody otrzymano 2dm³ wodoru i 1cm³ tlenu. Oblicz ile g wody rozłażono.

Potrzebne koniecznie na DZIŚ. Zadowolę się nawet odpowiedzią na 1 zadanie. PILNE!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T18:59:56+02:00
2H2O--->2H2 + O2

1.
36g H2O - 4g H2
7,2g H2O - X
X=0,8g H2

2.
36g H2O - 44,8dm3 H2
X - 2 dm3
X=1,6 g H2O