1. Ile gramów wody trzeba dodać do 200 g piętnastoprocentowego roztworu cukru, aby stężenie zmniejszyło się do 5% ?

2. Ile soli trzeba dodać do 100 g dziesięcioprocentowego roztworu, aby otrzymać roztwór o stężeniu 20% ?

3.Ile było piecioprocentowej solanki, jeżeli po wsypaniu pewnej ilości soli otrzymano 19kg roztworu ośmioprocentowego ?

PILNE ! ! !

daje najlepszą

3

Odpowiedzi

2010-04-11T18:54:03+02:00
1)
Dane:
mr1=200g
Cp1=15%
Cp2=5%
0,15*200+0*x=0,05(200+x)
30=10+0,05x
0,05x=20
x=400
Odp.trzeba dodac 400 g wody :p


2)
ms - masa substancji
mr - masa roztworu
Cp - stężenie procentowe
Cp=(ms/mr)*100%
mr=ms+mH2O
Cp1=10%
mr1=100g
Cp2=20%
dla Cp1:
10=(ms1/100)*100
10=100ms1/100
10=ms1
dla Cp2
ms2=ms1+x=10+x
x-ilość dodanej soli
mr2=mr1+x=100+x
20=[(10+x)/(100+x)]*100
20=(1000+100x)/(100+x) obustronnie *(100+x)
2000+20x=1000+100x obustronnie -1000
1000+20x=100x obustronnie -20x
1000=80x obustronnie :80
x=12,5 [g]


3)
x- masa solanki dolanej do roztrowu
5%x = 0.05x- masa soli w solance
19-x - masa soli dosypanej
(5%x+19-x) /19 * 100 %= 8%
(0.05x+19-x)/ 19 *1= 0.08 / (obustronnie mnożymy) * 19
(0.05+19-x)= 0.08 * 19
0.05x+19-x=1.52
0.05x-x=1.52-19
-0.95x=-17,48/ :(-0.95)
x= 18.4

Pordro stary :P :))))))
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T18:55:34+02:00
1.Dane:
mr1=200g
Cp1=15%
Cp2=5%

Rozwiązanie:
0,15*200+0*x=0,05(200+x)
30=10+0,05x
0,05x=20
x=400

Odp.trzeba dodać 400 g wody
2.Dane:
Cp1=10%
mr1=100g
Cp2=20%
Rozwiązanie:
0,1*100+x=0,2(100+x)
10+x=20+0,2x
0,8x=10
x=12,5

3.
Dane:
x- masa solanki dolanej do roztworu
5%x = 0.05x- masa soli w solance
19-x - masa soli dosypanej
Rozwiązanie:
(5%x+19-x) /19 * 100 %= 8%
(0.05x+19-x)/ 19 *1= 0.08 / * 19
(0.05+19-x)= 0.08 * 19
0.05x+19-x=1.52
0.05x-x=1.52-19
-0.95x=-17,48/ :(-0.95)
x= 18.4
  • agrr
  • Rozwiązujący
2010-04-11T18:58:30+02:00
Mr = 200g
cp1= 15%
cp2= 10%

ms1 = mr*C / 100%
ms1 = 200g * 15% / 100%
ms1 = 30g


10% = 30g/ mr * 100%
10%=3000 / mr
mr = 300g