W probówce znajdował się roztwór azotanu(V)srebra(I).dodanie do niego kwasu solnego spowodowało wytrącenie się białego serowatego osadu,który ciemniał na powietrzu.Napisz równanie reakcji azotanu(V)srebra(I) z kwasem solnym w formie cząsteczkowej i jonowej.

2

Odpowiedzi

2010-04-11T19:01:50+02:00
Napisz równanie reakcji azotanu(V)srebra(I) z kwasem solnym w formie cząsteczkowej i jonowej.

CZĄSTECZKOWA
AgNO3 + HCl => AgCl(OSAD) + HNO3

JONOWA
Ag+ + NO3- + H+ + Cl- => AgCl(OSAD) + H+ + NO3-

JONOWA SKRÓCONA
Ag+ + Cl- => AgCl(OSAD)
3 3 3
2010-04-11T19:06:02+02:00
AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3
Ag+ + NO3- + H+ + Cl- = AgCl + H+ NO3-
Ag+ + Cl- = AgCl
AgCl ulega rozpadowi pod wplywem swiatla slonecznego
2AgCl = 2Ag + Cl2
2 3 2