Odpowiedzi

2009-11-03T19:43:57+01:00
Synapsa – miejsce styku między zakończeniami aksonu jednej komórki nerwowej a dendrytami drugiej komórki nerwowej.

Typy synaps

* Elektryczne – w tych synapsach neurony prawie się stykają (gł. połączenia typu "neksus"). Kolbka presynaptyczna oddalona jest od kolbki postsynaptycznej o 2 nm. Możliwa jest wędrówka jonów z jednej komórki do drugiej - przekazywanie dwukierunkowe.
*Chemiczne – w tych synapsach komórki są od siebie oddalone o ok. 20 nm, między nimi powstaje szczelina synaptyczna.

Funkcja:

* Koordynacja zewnętrzna
* Kontakt i reakcje ze światem zewnętrznym
* Kieruje czynnościami zależnymi od naszej woli
* Jego efektory to mięśnie szkieletowe, gruczoły skórne i komórki barwnikowe

Nie istnieje zwierze które nie posiada synaps
7 4 7