Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T09:49:44+02:00

Bogurodzica niewątpliwie oprócz pieśnią jest jeszcze modlitwą. Podmiotem lirycznym jest matka Boga , Maryja. Prawdą jest fakt, że Maryja została wybrana przez Boga. Że jest wysławiana nie tylko ze względu na swoje zasługi, ale jako ta, która przynosi Boga ludziom. Bóg jest jednocześnie jej synem i Panem. Maryja jest orędowniczką, za pośrednictwem której ludzie zwracają się do Boga.
Za jej sprawą , Chrystus przyszedł na świat. Jest jednocześnie osobą, która w doskonały sposób wypełniła wolę Boga, żyjąc zgodnie z Jego przykazaniami, nie popełniając żadnego grzechu.
Godny przykład do naśladowania.
141 3 141