W jednorodnym polu magnetycznym o indukcji 0,8T umieszczono prostopadle do linii pola przewodnika o długości 25 cm. Na przewodnik działa siłą elektrodynamiczna o wartości 2N. jaką wartość ma natężenie prądu płynącego przez przewodnik?

1

Odpowiedzi

2009-04-25T22:47:34+02:00
Wzor na sile
F=Bil
Dane
B=0,8T
l=0,25m
F=2N

i=F/(Bl)=2/(0,8*0,25)=2/0,2=10A
ODP i=10A
4 3 4