Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T19:10:13+02:00
Mikołaj Kopernik był jednym z najwybitniejszych polskich uczonych. Urodził się w Toruniu. Interesował się astronomią, matematyką, ekonomią, a także medycyną. Z tego powodu nazywano go człowiekiem wszechstronnym. Najbardziej zasłynął jednak jako astronom. Przez jego zainteresowanie zagadnieniami ekonomicznymi powstał projekt reformy walutowej w 1517r. Na sejmiku w Toruniu został przedłożony memoriał, który został poszerzony i ujęty w formę traktatu pt. "Monetae cudendae ratio".Sformułował także prawo ekonomiczne, zgodnie z którym pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy. Prawo to nazwano później prawem Greshama, któremu niesłusznie przypisano to odkrycie. Jednak największym jego dziełem, zawierającym wykład z astronomii ujęty w aspekcie obrotu Ziemi dookoła Własnej osi oraz obiegu wraz z innymi planetami dookoła Słońca, powstało w 1515-1530. Dzieło Kopernika wydrukowane zostało w 1543 r. w około 1000 egzemplarzy. Nosiło tytuł "De Revolutionibus" w tłumaczeniu "Mikołaja Kopernika Toruńczyka o obrotach kręgów niebieskich ksiąg sześć" i zawierało w przedmowie list dedykacyjny dla papieża Pawła III.

Mikołaj Kopernik był wybitnym uczonym i odważnym człowiekiem, który dał światu nową idee. Zmarł 24 maja 1543 r. na skutek wylewu krwi do mózgu. Został pochowany pod podadzką Katedry fromborskiej.
4 4 4