Przetłumacz :
Lady Pank, the team for over twenty-five years holy triumphs in Polish rock scene was when a young lawyer and poet Andrew Mogielnicki (Mogiel ") met John Shelley, who played in the booth Suflera. They met STU Theatre in Krakow, where he recorded the album Izabela Trojanowska. Pete Shelley, while still in the hut, he composed "Thanks a lot without tears" and "Do not believe a woman ever."Soon, autumn 1981 "Boris" has left the hood and in the same studio STU Theatre recorded the song "Little Lady Punk". Of course, wrote the words "Mogiel. Then fell the order - we must create a team. It was the first recording, but the team did not have his name yet. The popularity of the hit made it from that moment until now a group called Lady Pank. The first single, "Little Lady Punk" / "Minus 10 in Rio" was released in 1982.The team immediately won great popularity in the country. The first group of songs from the repertoire ("Less Than Zero", "New York New York", "Factory of the Apes", "Castles in the Sand", "Get back", "My Kilimanjaro") pięły on top of the charts. In 1983 released their first album. Few people in Poland, then played as Lady Pank. A year later released a second LP by the band - "The horror." Band concerts attracted crowds of fans, and the halls were crowded. The band has performed not only in Poland, including in Europe, the USA and Canada.

z góry dziękuje

2

Odpowiedzi

2010-04-11T20:57:23+02:00
Pani Pank, zespół dla przez dwadzieścia pięć lat święte tryumfy po polsku scena rockowa była kiedy młody prawnik i poeta Andrzej Mogielnicki (Mogiel ") spotkać John Shelley, kto zagrać w kabinie Suflera. Spotkali STU Teatr w Krakow gdzie nagrał album Izabela Trojanowska. Pete Shelley, chwila nieruchomy w szopie, napisał "bardzo dziękuję bez stresu" i "wierzyć kobiecie kiedykolwiek." szybko, jesień 1981 "Boris" zostawił kaptur i w takim samym studiu STU Teatr nagrało piosenkę "Little Lady Punk". Oczywiście, napisał słowa "Mogiel. Wtedy ścinać porządek - musimy stwarzać zespół. To było pierwsze nagrywanie ale zespół nie miał swojego imienia.Pierwszy bilet w jedną stronę, "Little Lady Punk" / "Minus 10 w Rio" został zwolniony w 1982.The zespół natychmiast wygrał wielką popularność na wsi. Pierwsza grupa piosenek z repertuaru ("niespełna Zero", "Nowy Jork Nowy Jork", "Fabryka Małp Człekokształtnych", "Zamki w Piasku", "mieć tył", "moje Kilimandżaro") pięły jako dodatek do wykresów. W 1983 wydać ich pierwszy album. Niewielu ludzi w Polsce, wtedy zagrać jako Lady Pank. Rok później zwolniony drugie LP przez zespół - "przerażenie." Zespół koncerty przyciągały tłumy ludzi z fanów, i w salach stłoczono się. Zespół wystąpił nie tylko w Polsce, wliczając w to w Europie, USA i Kanadzie.

Sorry za te błędy ale tłumaczyłem szybko bo czasu nie miałem. Przeczytaj i sobie niektóre błędy popoprawiaj.
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-11T21:04:45+02:00
Lady Pank, zespół przez ponad dwadzieścia pięć rok święty triumfy w polskiej sceny rockowej, gdy był młody prawnik i poeta Andrzej Mogielnicki (Mogiel) spotkali się Jan Borysewicz, który grał w kabinie Suflera. Spotkali Teatru STU w Krakowie, gdzie nagrał album Izabela Trojanowska. Pete Shelley, jeszcze w chacie, skomponował dziękuję, nie łzy i Nie wierz nigdy kobiety. Wkrótce, jesienią 1981 r. opuścił kaptur w tym samym studio Teatru STU nagrał piosenkę Mała Lady. Oczywiście, napisał słowa Mogiel. Następnie spadła celu - musimy stworzyć zespół. Było to pierwsze nagranie, ale zespół nie miał jeszcze swojej nazwy. Popularności hit z nim tej chwili do dziś grupa o nazwie Lady Pank.Pierwszy singiel, Mała Lady Punk
Minus 10 w Rio ukazał się w 1982.The zespół natychmiast zdobył ogromną popularność w kraju. Pierwszej grupy utworów z repertuaru ("Mniej niż zero; New York New ;Fabryka Apes, Zamki Sand, "Get Back, Moje Kilimandżaro;) pięły na szczycie na listach przebojów.W 1983 roku ukazał się ich pierwszy album. Niewiele osób w Polska, następnie grał w Lady Pank. Rok później ukazała się druga płyta długogrająca zespołu - koncerty przyciągają tłumy Band fanów, a hale były przepełnione. Zespół wypełnia nie tylko w Polska, w tym w Europie, USA i Kanada.

To chyba o to chodzi liczę na naj;D
2 1 2