Odpowiedzi

2010-04-12T11:10:42+02:00
Reymont Władysław Stanisław, a właściwie Stanisław Władysław Rejment żył w latach 1867-1925, był polskim prozaikiem. Otrzymał Nagrodę Nobla w 1924. Był synem wiejskiego organisty, od 1880 Władysław Reymont zamieszkał w Warszawie, gdzie był uczniem krawieckim, 1884 wyzwolonym na czeladnika. Od 1882 pisał wiersze poświęcone uczniowi krawieckiemu. Wiele opowiadań poświęcił wydarzeniom rewolucyjnym. Za rękodzieło Reymonta jest uważana powieść "Chłopi", za którą otrzymał nagrodę nobla.