Z jakiej ery i jakiego typu ery pochadzą:
australopitek, homo habilis, homo erectus,neandeertalczyk i homo sapiens?

Chodzi mi o to czy jest to era konozoiczna mezozoiczna czy jakaś inna i chodzi o typ tej ery np. czwartorzęd, kamb..czy inny

1

Odpowiedzi

2009-04-25T23:46:55+02:00
Australopitek - kenozoiczna: trzeciorzęd: neogen: pliocen (ok. 4 mln lat temu)
Homo habilis - kenozoiczna: czwartorzęd: plejstocen (ok. 3 -15 mln lat temu)
Homo erectus - kenozoiczna: czwartorzęd: plejstocen (ok. 1,8 mln lat temu)
Neandertalczyk - kenozoiczna: czwartorzęd: plejstocen (ok. 400000 lat temu)
Homo sapiens - kenozoiczna: czwartorzęd: plejstocen (ok. 200000 lat temu)

żródło: http://www.stratigraphy.org/upload/ISChart2008.pdf
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tabela_stratygraficzna
- inne strony