Alan
I'm 15 and I live with my mum,Susy,and my 12-year-old sister,Carrie.Our flat is near the centre of Bristol,in the west of England.
From Monday to Friday my alarm clock rings at 6.30.But I go back to sleep and twenty minutes later I hear my mum say:Are you up?I get up,have a shower and put on my school uniform.Downstairs I put gel in my hair and put my homework in my bag.Breakfast is two pieces of toast and then I catch the bus to school.
The bell rings at 9am and school starts.We have two lessons,a short break and then four more lessons before lunch. I usually have sandwiches or a hamburger for lunch. After lunch we have two more lessons (four on Wendesdays) and school ends at 3.30pm. My friends and I have 13 subjects and my favorites are English and music. Music is a big part of my life. I play the piano and saxophone and have lessons for both of them. I play in the school orchestra and a jazz band. I love sport and play tennis and badminton after school. In the evening I sometimes play football or go out with my girlfriend and there's always homework- lots of it. At the weekend it's music , sport, TV and sleep!
prosze przetumaczcie

2

Odpowiedzi

2010-04-11T19:19:11+02:00
Mam przetłumaczyć??

Jestem Alan. Mam 15 lat i mieszkam z moją mamą, Susy, a moja siostra 12-letnia, Carrie. Nasze Mieszkanie jest w pobliżu centrum Bristolu w zachodniej Anglii.
Od poniedziałku do piątku mój budzik dzwoni o 6.30. Ale wracam do snu i dwadzieścia minut później słyszę, jak moja mama mówi: Wstałeś już? Wstaję, biorę prysznic i ubieram mundurek .Na dole nakładam żel na włosy i wkładam moje zadanie domowe w moim plecaku. Śniadanie to dwa kawałki tostu , a potem biegne na autobus do szkoły.
Dzwonek jest o 9. My mamy w szkole dwie lekcje, krótka przerwa, a następnie cztery lekcje przed obiadem. I zazwyczaj kanapki lub hamburgera na obiad. Po obiedzie mamy jeszcze dwie lekcje (cztery w środy) i kończymy o 3. Ja i moi przyjaciele mamy teraz 13 przedmiotów. Moimi ulubionymi jest angielsk i muzyka. Muzyka jest ważną częścią mojego życia. Gram na pianinie i saksofonie i lekcje dla nich obojga. Gram w orkiestrze szkolnej i zespołu jazzowego. Kocham sport i grać w tenisa i badmintona po szkole. Wieczorem czasami Ggram w piłkę nożną lub wychodzę z moją dziewczyną i nie zawsze odrabiam zadanie domowe. W weekendy słucham muzyki, uprawiam sport i śpie!


Proszę.
1 3 1
2010-04-11T19:27:20+02:00
Alan
Mam 15 lat/Jestem 15-latkiem, mieszkam z moją mamą -Zuzą i moją 12letnia siostrą Carrie. Nasze mieszkanie jest blisko centrum Brystolu na zachodzie Anglii.
Od poniedziałku do piątku moj budzi dzowni o 6.30 ale ja wracam spać dalej i 20 minut pozniej (ja) słyszę jak moja mama mówi : Wstałaś/eś? Wstaję, biorę prysznic i zakładam mój szkolny mundurek.
Schodami w dół/Na dole nakładam zel na moje wlosy i pakuję moją pracę domową do tornistra/torby. Śniadanie to 2 kawałki tostu i potem ja łapię autobus do szkoły.
Dzwonek dzwoni o 9 rano i zaczynam szkołę. My mamy 2 lekcje, krótką przerwę i potem 4godziny wiecej lekcji przed lunchem.
Ja zwykle jem kanapki lub hamburgera na lunch. Po lunchu my mamy 2 lekcje (4 we środy) i szkoła kończy się o 3.30 po południu /15.30. Moi przyjaciela i ja mamy 13 przedmiotów i moimi ulubionymi sa Angielski i muzyka. Muzyka jest dużą częścia mojego życia. Ja gram na pianinie i saksofonie i mam lekcje z nich dwóch. Gram w szkolnej orkiestrze i zespole jazz`owym. Kocham sport i grać w tennisa i badmintona po szkole.Wieczorem ja czasami gram w piłkę nożną lub wychodzę z moją dziewczyną i tam jest zawsze praca domowa -dużo jej .
W weekend jest muzyka, sport , telewizja i spanie!
1 3 1