Odpowiedzi

2010-04-11T19:14:19+02:00
Ochrona powietrza polega przede wszystkim na ograniczeniu emisji szkodliwych związków chemicznych. Można to osiągnąć, z jednej strony, poprzez odpowiednie filtrowanie spalin powstających w wyniku działalności przemysłu i w transporcie i wprowadzenie oszczędnych energetycznie technologii, z drugiej strony poprzez zastępowanie dotychczasowych źródeł energii (węgla, ropy, gazu) innymi sposobami pozyskiwania energii np. energii wiatru czy słonecznej - są to dwa podstawowe rodzaje czystej energii, w procesie jej pozyskiwania nie dochodzi do powstawania żadnych szkodliwych produktów ubocznych.

Zanieczyszczenie powietrza jest problemem w skali globalnej, toteż walka z nim stała się jednym z ważniejszych zadań organizacji międzynarodowych. Rozwiązania globalne w zakresie ochrony powietrza są niezbędne, ze względu na mobilność zanieczyszczeń atmosferycznych - zanieczyszczenia te, generowane w jednym kraju, mogą się rozprzestrzeniać, wraz z cyrkulacją powietrza, po właściwie nieograniczonym obszarze, stąd też konieczność międzynarodowej współpracy w zakresie monitoringu i ochrony atmosfery. Główne instrumenty służące do propagowania działań proekologicznych to instrumenty prawne, ekonomiczne i techniczno - organizacyjne. W zakresie legislacyjnym wprowadza się przede wszystkim przepisy prawne regulujące zasady monitoringu i limitowania zanieczyszczeń (limity emisji), czynniki ekonomiczne motywujące do ograniczania emisji zanieczyszczeń to podatki, cła, kary i różnego rodzaju preferencje (ulgi podatkowe czy dofinansowania), czynniki technologiczno - organizacyjne, wiążą się z kolei ze zmianami technologii produkcji na bardziej oszczędne pod względem energetycznym, wprowadzaniem substytutów dotychczas stosowanych paliw, oczyszczaniem emitowanych spalin poprzez coraz dokładniejsze ich filtrowanie. Obowiązujące konwencje międzynarodowe wprowadzają ścisłe limity emisji spalin do atmosfery, limity dotyczą zarówno emisji globalnych jak i emisji generowanych w poszczególnych krajach, dodatkowo tworzone są też programy promujące ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami - polegają głównie na dofinansowywaniu, ze środków międzynarodowych, działań proekologicznych w zakresie wdrażania nowych przyjaznych dla środowiska technologii.

Oczywiście jak w każdym przypadku związanym ze środowiskiem tak i w tym konieczne jest przede wszystkim uświadomienie, jak największej liczbie ludzi, istniejących zagrożeń. Wpływ na stan powietrza ma każde rozpalone ognisko.
1 5 1
2010-04-11T19:14:41+02:00
Stosowanie ekologicznych roziwazan np samochody, elektrownie wiatrowe, wodne
zakladanie filtrow na kominy fabryk i katalizatory na tlumiki samochodow
  • Ynka
  • Początkujący
2010-04-11T19:15:13+02:00
Filtry na kominach, paliwo bezołowiowe, najlepjej na rowerze jeździć