Dam aż 30 pkt za rozwiązanie zadania jak ktoś rozwiąże mi je wszystkie i dobrze tylko błagam pomóżcie ,ktoś kto się zna na fizyce :)1. Chłopiec chce przesunąć kamień o masie m=80 kg. Ma do dyspozycji drąg o długości l=1m. Co powinien zrobić? Maksymalna siła, jaką może działać, wynosi F=200N (przyjmij g=10 m/s2).

2.Wykaż, że w budowie korkociągu wykorzystano zasadę działania śruby i kołowrotu.

3.Wymień urządzenie domowe, w których konstrukcji dostrzegasz zasadę działania maszyn prostych.

4. Jaki powinien być stosunek długości równi pochyłej do jej wysokości (l/h) , aby siła,jaką działamy wciągając wózek,była dwa razy mniejsza od jego ciężaru ?

1

Odpowiedzi

2010-04-13T15:36:30+02:00
Witaj :)
1.
dane m=80kg, l=1m, F=200N, g=10m/s2
szukane R, r
Należy użyć drąga jako dźwigni dwustronnej, a za podporę drewnianą belkę lub
kamień, który podzieli długość drąga na ramię oporu r i działania R.
W granicznym przypadku równowagi :
Q*r = F*R......l=R+r.........r=l-R..........Q=mg
mgl - mgR = F*R
R = mgl /[F+mg] = 80kg*10m/s2*1m /[200N+800N] = 0,8m.
Podpora powinna znajdować się minimum 0,8m od końca drąga trzymanego
przez chłopca, a drugi koniec winien być najdalszym punktem styku z prze-
suwanym kamieniem.

2.
Zasada działania śruby jest w sposób widoczny wykorzystana w korkociągu -
jest on śrubą pozbawioną nieaktywnej części wewnętrznej a pozostawioną jedynie jej częścią aktywną czyli gwintem.
Zasada działania kołowrotu przejawia się tym, że do nagwintowanej części
korkociągu pełniącej rolę nagwintowanego walca / czyli śruby/ o promieniu r
i skoku śruby h przymocowana jest - jak w kołowrocie - dodatkowy uchwyt o promieniu R.
Przy pełnym obrocie praca W siły działania F czyli 2piRF idzie na pracę przeciw
sile oporu ruchu korka czyli T*h.
2piRF = Th
T = T*h /2pi*R czyli analogicznie jak w przypadku kołowrotu.

3.
Domowa waga kuchenna jako dwustronna dźwignia równoramienna.

4.
Jeśli pomijamy tarcie, to siła naszego działania P musi równoważyć siłę
ściągającą F = Q *sina gdzie sina = h/l
F/Q = sina = h/l = 1/2
l/h = 2

Semper in altum..............................pozdrawiam :)