1.Jaka jest różnica między hipotezą a teorią?
2.Na czym polega metoda indukcyjna?
3.Na czym polega metoda dedukcyjno-aksjomatyczna?
4.Co to są normy i dlaczego ich potrzebujemy?
5.Przejawy zwrotu ku podmiotowi w filozofii: fenomenologia, egzystencjolizm, hermeneutyka.
6.Spór o istnienie świata.
&.Wyjaśnij pojęcie przestrzeni i czasu.

1

Odpowiedzi

2010-04-12T15:30:15+02:00
1. hipoteza jest nieudowodniona, a teoria to udowodniona hipoteza