Odpowiedzi

2010-04-11T19:39:02+02:00
Czerpię po mądrość życiową z przeogromnego źródła jego
twórczości. Człowiek człowiekowi to wiersz ponadczasowy, uniwersalny, cały
czas aktualny. człowiek człowiekowi to obraz naszej ludzkości, to lustro w
którym odbija się nasza hipokryzja, zawiść, zjadliwość, zazdrość,
nienawiść. To wreszcie ponadczasowe wezwanie do pojednania, to wyrażona w
ostatniej zwrotce nadzieja, że ludzie mogą mimo wszystko się zjednoczyć.
Musimy tylko chcieć, a patrząc z boku na współczesnego człowieka (Polaka)
to przeogromne wyzwanie.

Stachura napisał ten wiersz, aby nam uzewnętrznić nasze stosunki
międzyludzkie. Porównuje jacy jesteśmy dla siebie nawzajem zajadli. Jak
potrafimy sobie dogryźć. Potrafimy zniszczyć drugiego człowieka tylko przez
to, że ma więcej od nas, że jest bardziej znany czy lubiany. Pokazuje mam
istotny problem ludzkości, który gnębi nas od wieków. Każe nam nie dać się
drugiemu. Nie poddawać się jego złym wpływom. Uważa że we wszystkim, jak
również w naszych międzyludzkich stosunkach jest nadzieja na lepsze jutro.